Til nå har 350 000 flyktningene kommet til Europa. Mange av disse er barn som er alene på flukt. Barna er spesielt utsatte og sårbare både for menneskehandel, vold og andre overgrep. SOS-barnebyer er godt i gang med hjelpearbeidet. De ulike tiltakene vi har satt i gang er:

  • Gir barn et midlertidig hjem og omsorg i barnebyene.
  • Har etablert trygghetssoner der barna får mat, kan leke og bearbeidet de traumatiske opplevelsene.
  • Støtter familier i land flyktningene kommer fra
  • Psykososial støtte til først og fremst barn, men også familier.
  • Deler ut helseartikler, morsmelkerstatning, næringsrik mat og medisiner, klær og tepper til barn og familiene deres.
  • Gir skolegang for barn på flukt.

Så langt har 6 736 barn fått et trygt sted å være. Vi gir også barna psykologisk støtte og hjelp til å finne tilbake til et normalt liv igjen, til tross for en ekstremt utrygg hverdag.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close