Hjelp barn i Syria! 

Hundretusenvis av barn er på flukt i Syria og nabolandene. SOS-barnebyer fortsetter arbeidet for å hjelpe barn som er traumatisert, har mistet foreldre eller lever ubeskyttet i flyktningeleirer.

Dette gjør SOS-barnebyer i Syria og nabolandene:

  • Hjelper barn og familier på flukt, og gir barn som er alene omsorg og beskyttelse
  • Etablerer trygghetssoner hvor barn kan være barn og få psykososial oppfølging.
  • I Syria gir vi 1 000 barn som har mistet eller kommet bort fra foreldrene sine omsorg og beskyttelse i til sammen fire sentre i Damaskus, Tartous og Aleppo.

 I tillegg har vi etablert fire trygghetssoner hvor 6 700 barn har fått et aktivitetstilbud og et trygt sted å være. Tilbudet gir barna psykologisk støtte og hjelp til å finne tilbake til et normalt liv igjen, til tross for en ekstremt utrygg hverdag. Barna får lov til å være barn. De er med på ulike aktiviteter, maler og tegner, i tillegg ulike idretts- og musikkgrupper.

Nå trenger vi din støtte for å kunne hjelpe flere barn og familier.

Barn på flukt i Syria og nabolandene trenger først og fremst omsorg og beskyttelse mot overgrep og menneskehandel. De trenger mat, klær, husly og trygge steder hvor de kan være barn og få skolegang og mulighet til å bearbeide traumer. Start en innsamling i dag!

Start din egen innsamling, spre denne til familie og venner!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close