Støtt Zimbabwes usynlige barn

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon, og årets formål er SOS-barnebyers arbeid for usynlige barn i Zimbabwe. Artikkel 7 i FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter fastslår at barn har rett til fødselsregistrering, navn og statsborgerskap. I Zimbabwe er det derimot mange barn og unge som mangler identitetspapirer.

En fødselsattest er mer enn et papir. Det bekrefter hvem du er og gir deg rettigheter til medisinsk behandling, til utdanning og til et navn. Ved å støtte denne innsamlingen bidrar du til det viktige arbeidet for å gjøre usynlige barn i Zimbabwe synlige. Sammen sørger vi for at barna får både juridisk og sosial anerkjennelse, samt en bekreftelse på tilhørighet til et land, et samfunn og en familie.

Lokalt samarbeid er nøkkelen til bærekraftighet. SOS-barnebyer jobber med papirløse barn i distriktene Glen Norah, Glen View og Budiriro i hovedstaden Harare. Her mangler hele 25 prosent av foreldreløse og sårbare barn identitetspapirer. Vi samarbeider med lokale organisasjoner som tilbyr gratis rettshjelp og har fullmakt til å utstede fødselsattester. Les mer her.

Så enkelt er det:

  • Opprett din egen innsamling ved å bruke knappen over
  • Sett deg et innsamlingsmål og spre budskapet via e-post og sosiale medier
  • Følg med på innsamlingen, se bidrag og kommentarer fra dine kollegaer, familie og venner 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close