Hjelp barna som står igjen alene

Jordskjelvet som har rammet Nepal har etterlatt tusener av barn og familier i en desperat situasjon. Mange har miste alt de har. Situasjonen er kritisk og det haster for barna som står igjen helt alene. SOS-barnebyers kriseteam i Nepal har satt opp flere nødhjelpsleire i områder nær episenteret, og gir førstehjelp, medisiner, mat og vann til jordskjelvrammede. Det er svært vanskelig å nå frem med nødhjelp til disse områdene.

Fokuserer på å ta hånd om barn

SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid vil i første omgang fokusere på å ta hånd om barn som har kommet bort fra eller mistet foreldrene sine. Barn og familier som er hardt rammet av naturkatastrofen får også hjelp. I dagene som kommer vil SOS-barnebyer jobbe med å identifisere og registrere barn som er alene og lete etter gjenlevende familie. Barn som trenger det vil få omsorg og beskyttelse i barnebyene mens arbeidet med å finne familiemedlemmer pågår.

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close