Vi vet at en oppvekst med stabil omsorg er bra både for hvert enkelt barn og for samfunnet og landet de blir en del av som voksne. Slik skapes bærekraftig utvikling. For mange, ikke bare for noen få.

OBOS er hovedsamarbeidspartner for SOS-barnebyer. Nå kan du også bidra til at barn i Colombia opplever god omsorg og et trygt hjem.

Etter 50 år med borgerkrig er det nå håp om fred i Colombia. Men det er et land med store utfordringer og som har 6 millioner internt fordrevne som bosetter seg i områder med dårlig infrastruktur.

33% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Mange familier splittes på grunn av vold og fattigdom.

SOS-barnebyer i Colombia ble opprettet i 1971. Der er det nå 7 barnebyer med totalt 553 barn, samt flere programmer som jobber forebyggende og som når ut til nærmere 10 000 barn og deres familier. 

Bli med og støtt SOS-barnebyers arbeid i Colombia!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close