Skolejoggen er et tradisjonsrikt solidaritetsløp, der elever over hele landet deltar for å gi sin støtte til verdens mest sårbare barn. I 2017 går løpsinntektene til SOS-barnebyers arbeid for barn på flukt.

Over 36 millioner mennesker er på flukt i verden i dag, og omtrent halvparten av dem er barn. Mange barn flykter alene, og disse er spesielt utsatte. Det er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet å gi disse barna omsorg og beskyttelse. Les mer om SOS-barnebyers arbeid for barn på flukt her: www.skolejoggen.no

Elevene som deltar på Skolejoggen og som ønsker å bidra til SOS-barnebyers arbeid for barn på flukt kan bidra på to måter:

  1. En frivillig startkontingent (valgfritt beløp)
  2. Et sponsorbidrag etter hvor langt de løper (valgfri sats)

Så enkelt setter du opp en digital innsamling for Skolejoggen:

  1. Klikk på det grønne feltet «Start innsamling».
  2. Velg kategori «gruppe» og fyll ut feltene. Under Team/firmanavn oppgir du skolenavn, eventuelt også klasse/trinn. I tekstfeltet kan du benytte teksten om Skolejoggen du finner ovenfor eller du kan lage egen tekst.
  3. Innsamlingsmålet må beløpsettes, men kan settes i kr 0,- dersom du ikke ønsker å sette et mål.
  4. Send URL'en til skolens/klassens unike innsamlingsside til foresatte pr. epost sammen med informasjonsskrivet om Skolejoggen. Dette laster du ned fra www.skolejoggen.no. De kan så donere sine bidrag direkte på innsamlingssiden. Merk at navn på giver ikke vises på siden, men at  alle givere får mulighet til å skrive en hyggelig kommentar på skolens innsamlingsvegg. Dette synliggjør det flotte engasjementet og bidrar til både stolthet og økt positiv aktivitet. Det er viktig at navn ikke oppgis i kommentaren som eventuelt gis slik at anonymiteten til den enkelte giver og elev opprettholdes.  

Spørsmål? Ta kontakt med rådgiver Rikke Soligard på epost: skole@sos-barnebyer.no

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close