I Skolejoggen deltar elever over hele landet for å gi sin støtte til barn som har mistet eller som står i fare for å miste omsorgen fra sine nærmeste. Det er realiteten for 1 av 10 barn i verden.

Elever som deltar på Skolejoggen støtter SOS-barnebyers arbeid med å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie. Les mer om vårt arbeid her.

Så enkelt setter du opp en digital innsamling for Skolejoggen:

  1. Klikk på det grønne feltet «Start innsamling».
  2. Velg kategori «gruppe» og fyll ut feltene. Under Team/firmanavn oppgir du skolenavn, eventuelt også klasse/trinn. I tekstfeltet kan du benytte teksten om Skolejoggen du finner ovenfor eller du kan lage egen tekst.
  3. Innsamlingsmålet må beløpsettes, men kan settes i kr 0,- dersom du ikke ønsker å sette et mål.
  4. Send URL'en til skolens/klassens unike innsamlingsside til foresatte pr. epost sammen med informasjonsskrivet om Skolejoggen. Dette laster du ned fra www.skolejoggen.no. Bidragsytere kan donere sine bidrag direkte på innsamlingssiden. Givere anonymiseres, men får muligheten til å skrive en hyggelig kommentar på skolens innsamlingsvegg. Dette synliggjør det flotte engasjementet og bidrar til både stolthet og økt positiv aktivitet.

Takk for engasjementet!

Spørsmål? Ta kontakt på epost: skole@sos-barnebyer.no

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close