Innsamlet beløp: {{dynamicProperties.raisedAmount | number:0}} kr

Alle barn trenger trygge voksne som kan ta vare på dem. SOS-barnebyer styrker familier i krise slik at de selv kan ta vare på barna sine og gir barn som trenger det en ny familie. Vi jobber også for at myndighetene i hvert enkelt land skal ta ansvar for barns oppvekst og beskyttelse. Les mer om vårt arbeid.

 

Alle barn har rett til å blomstre. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne. Barnehager som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn over hele verden får blomstringsmuligheter. 

Så enkelt setter du opp en digital innsamling for Solsikkeaksjonen:

  1. Klikk på det oransje feltet «Start innsamling».
  2. Velg kategori «gruppe» og fyll ut feltene. Under Team/firmanavn oppgir du barnehagens navn. I tekstfeltet kan du benytte teksten om Solsikkeaksjonen som du finner ovenfor eller du kan lage egen tekst.
  3. Innsamlingsmålet må beløpsettes, men kan settes i kr 0,- dersom du ikke ønsker å sette et mål.
  4. Send URL'en til barnehagens unike innsamlingsside til foresatte på e-post. Bidragsytere kan da donere sine bidrag direkte på innsamlingssiden. Givere anonymiseres, men får muligheten til å skrive en hyggelig kommentar på barnehagens innsamlingsvegg. Dette synliggjør det flotte engasjementet og bidrar til både stolthet og økt positiv aktivitet.

Takk for engasjementet! 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close