Innsamlet beløp: {{dynamicProperties.raisedAmount | number:0}} kr

Alle barn trenger trygge voksne som kan ta vare på dem. SOS-barnebyer styrker familier i krise slik at de selv kan ta vare på barna sine og gir barn som trenger det en ny familie. Vi jobber også for at myndighetene i hvert enkelt land skal ta ansvar for barns oppvekst og beskyttelse. Les mer om vårt arbeid.

Å være noe for andre - forandrer! 

Det er barn som lever i de mest sårbare situasjoner som rammes hardest når verdenskriser oppstår.

Ingen barn skal vokse opp alene. Alle barn har behov for det samme uansett hvor i verden de bor og hvem som tar vare på dem. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg og stabilitet for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne. SOS-barnebyer jobber over hele verden for å sikre barn stabil og god omsorg og vi styrker familier i krise slik at de kan ta vare på barna sine.  

Ved å delta på Solsikkeaksjonen støtter dere SOS-barnebyers arbeid for å gi barn en trygg oppvekst – verden over.

 Så enkelt setter du opp en digital innsamling for Solsikkeaksjonen:

  1. Klikk på det oransje feltet «Start innsamling».
  2. Velg kategori «gruppe» og fyll ut feltene. Under Team/firmanavn oppgir du barnehagens navn. I tekstfeltet kan du benytte teksten om Solsikkeaksjonen som du finner ovenfor eller du kan lage egen tekst.
  3. Innsamlingsmålet må beløpsettes, men kan settes i kr 0,- dersom du ikke ønsker å sette et mål.
  4. Send URL'en til barnehagens unike innsamlingsside til foresatte på e-post. Bidragsytere kan da donere sine bidrag direkte på innsamlingssiden. Givere anonymiseres, men får muligheten til å skrive en hyggelig kommentar på barnehagens innsamlingsvegg. Dette synliggjør det flotte engasjementet og bidrar til både stolthet og økt positiv aktivitet.

Tusen takk for viktig engasjementet og støtte!

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close